Abruptum

Discography

< BACK

2000  Blooddawn/Regain

Obscuritatem Advoco Amplectere Me

01. Obscuritatem Advoco Amplectere Me
02. Obscuritatem Advoco Amplectere Me

2000  Blooddawn/Regain

In Umbra Malitiae Ambulabo...

01. In Umbra Malitiae Ambulabo, In Aeternum In Triumpho Tenebraum

2001  Blooddawn/Regain

De Profundis Mors Vas Cousumet

01. De Profundis Mors Vas Cousumet
02. Dödsapparaten
03. Massdöd

2004  Blooddawn/Regain

Casus Luciferi

01. Casus Luciferi
02. In Ictu Oculi
03. Ex Inferno Inferiori
04. Gehennae Perpetuae Cruciatus